Chủ Đề: Lời Chúa là thần khí. Hãy đi rao giảng Tin Mừng.

Lời Chúa 4

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

Đáp Ca: (TV. 18) Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống. (Mi Giáng)

Lời Thiêng (Xuân Tưởng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio 01:

Audio 02:

Audio 03:

Lời Thiêng (Nguyễn Mộng Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Kinh Trầm Ái (Ngọc Khôn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: