Chủ Đề: Chúa làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Tin tưởng vào quyền năng của Chúa.

Trên Đường Về Nhà Cha (Quang Uy)

Audio 01:

Audio 02:

Đáp Ca: (TV. 95) Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân. (hvh)

Của Lễ Nhân Sinh (Trần Mừng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

Bao La Tình Chúa (Giang Ân)

Audio 01:

Audio 02:

Audio:

Bài Ca Dâng Mẹ (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: