Chủ Đề:

Adeste Fidels (Lời Việt: Hoài Chiên)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Đáp Ca: Tv 127 (Phúc thay những bạn nào tôn sợ chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người) (Xuân Minh)

Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi (Lm Phương Anh)

Hội Nhạc Thiên Quốc (Hoàng Diệp- Thánh An Phong)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Hang Bê Lem (Hải Linh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass: