Chủ Đề: Đồng tiền của bà goá nghèo

Về Đây Hát (Ngọc Khánh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV. 145) Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.

Hãy Tiếp Nhận Con (Hùng Lân)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Lời Nguyện Chiều Buông (Bảo Toàn)

Audio:

Audio Midi Bè 02:

Từ Chốn Luyện Hình (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: