Chủ Đề: Hy sinh tất cả vì cuộc sống đời đời.

Chủ Đề: Sống quảng đại với tha nhân!

 

Lên Đền Thánh (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Đáp Ca: (TV. 18) Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can. (Mi Giáng)

Thần Khí Chúa Sai Tôi (Quang Uy- Tiến Lộc)

Audio 01:

Audio Midi Bè 2:

Tâm Tình Hiến Dâng (Oanh Sông Lam)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Con Chỉ Là Tạo Vật (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Live:

Audio:

Đường Hy Vọng (Trần Đăng Tuấn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Ánh Trăng Rằm (Thảo Vy-Hoàng Nam)

Audio Midi:

Trăng Thu (Phạm Đức Huyến-Vũ Đình Ân)

Audio Midi: