Chủ Đề: Hy sinh vác thập giá theo Chúa.

Vui Lên Anh Em (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Đáp Ca: (TV. 114) Con sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh. (Xuân Minh)

Hiến Dâng (Nguyễn Văn Trinh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Liên Khúc: Tôi Tin- Lo Gì (Thành Tâm-Đức Dũng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tiếng Hát Thiên Thu (Dao Kim, Thiên Tân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: