Chủ Đề: Thiên Chúa là Đấng chữa lành.

Đến Trước Nhan Ngài (Ngọc Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV. 145) Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. (Xuân Minh)

Dâng Chúa Trời (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Hòa Tấu:

Ephata (Lm Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Bài Ca Dâng Mẹ (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: