Chủ Đề: Yêu mến bằng cả tấm lòng

Tiến Về Nhà Chúa

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV. 14) Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa. (Xuân Minh)

Ơn Trời Cho Con (Lm Nguyễn Văn Tuyên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tôi Thầm Tín (Lm Hoàng Đức)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio :

Xin Vâng (Lm Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio 1:

Audio 2: