Chủ Đề: Lời Chúa là lời hằng sống.

Lời Chúa 4

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

Đáp Ca: (TV. 33) Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. (Xuân Minh)

Lời Thiêng (Xuân Tưởng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio 01:

Audio 02:

Audio 03:

Bỏ Thầy Con Biết Theo Ai (Lm Mạnh Hùng)

Audio:

Kinh Trầm Ái (Ngọc Khôn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: