10:00am @ St. Francis of Assisi Church: 5111 San Felipe Rd., San Jose, CA 95135

Gieo Bước Tình Nồng

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Chung Kết Trầu Câu (Phanxicô)

Audio 01: download

Audio 02: download

Seed, Scattered and Sown (Eucharist)

Tình Hồng Dâng Mẹ (Văn Chi)

Audio 1: download

Audio 2: download

Cầu Cho Cha Mẹ 2 (Phanxico)

Audio Midi Bè 1: download

Audio Midi Bè 2: download

Audio 01: download

Audio 02: download

Diễm Tình Ca 3 (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1: download

Audio Midi Bè 2: download

Audio: download