Chủ Đề: Vui thoả trong sự yếu hèn.

Tiến Về Nhà Chúa

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV. 122) Mắt chúng tôi nhìn vào Chúa cho tới khi Ngài thương xót chúng tôi. (Xuân Minh)

Của Lễ Con Dâng

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

Tình Ca Vô Tận (Ngọc Khôn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Có Chúa Song Hành

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: