Lời Kinh Tạm Biệt

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Chúa Gọi Con Về (Lan Thanh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Cho Con Về Bình An (Phanxicô)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

——————

Bộ Lễ Cầu Hồn (Mỹ Sơn)

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Duy Thiên)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Alleluia

Audio Midi:

————————–

Dâng Lễ:

Xin Chúa Thương

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Của Lễ Cậy Trông (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxicô)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Dâng Chúa Niềm Đau (Nhật Minh)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Midi Bè 1+2:

——————————-
Rướt Lễ:

Giã Biệt Ca (Lm Trọng Nhân)

Audio:

Nguồn Vui Ơn Thánh (Amazing Grace) (John Newton) (2 bè)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Xin Đưa Về Quê Trời (Rufino Zaragoza, Lời Việt: Phanxicô)

Audio:

Lời Nguyện Chiều Buông (Bảo Toàn)

Audio:

Audio Midi Bè 02:

Đưa Con Về Trời (Nhạc Ngoại Quốc, Lời Việt: Lại Quốc Hùng)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

———————

*Nếu người chết là Cha thì hát:

Tình Cha Yêu (Tin Yêu)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

OR:

Khi Thái Sơn Ngã Bóng Cuối Trời (Trầm Hương)

Audio 01:

Audio 02:

Audio:

Live:

*Nếu người chết là Mẹ thì hát:

Ngày không còn Mẹ (Trầm Hương)

Audio:

Live:

———

Tiễn Mẹ (Thanh Trang)

—————————

Ngày Về 1 (Kim Long)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Nguồn Vui Ơn Thánh (Amazing Grace) (John Newton) (4 bè)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Giêsu Nguồn Sáng (Christ, Be Our Light – B. Farrell – LV: Phan Hoàng)

Audio Midi Bè Sop/Alto/Bass:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass: