Chủ Đề: Thiên Chúa là Đấng hay tha thứ.

Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ (Hoàng Phúc- Hoàng Ngô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tv 40 Xin Chúa chữa khỏi hồn tôi, vì tôi đã phạm tội phản nghịch Chúa. (Phan Sinh)

Bánh Miến Rượu Nho (Anh Tuấn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Liên Khúc: Ngài Có Đó – Sống Trong Niềm Vui (Lm Ân Đức – Nguyễn Duy)

Audio Ngài Có Đó:

Audio Sống Trong Niềm Vui:

Bài Ca Dâng Mẹ (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: