BÀI TẬP LUYỆN THANH MẪU SỐ 2
Ngọc Cẩn
MỤC ĐÍCH
- Luyện thanh Legato. Lấy hơi, giữ hơi.
- Phát triển tầm cữ tiếng
YÊU CẦU
- Lấy hơi đúng cách, hát đúng cao độ, liền tiếng.
- Phát triển tầm cữ tiếng như mẫu số 1.