BÀI TẬP LUYỆN THANH MẪU SỐ 1
Ngọc Cẩn.
Muốn hát hay phải có tiếng đẹp. Tiếng đẹp có được một phần do thiên phú ; phần khác do khổ công luyện tập theo một phương pháp. Phương pháp đó là Khoa Thanh nhạc. Vì ý thức như thế nên nhạc sĩ Ngọc Cẩn muốn đóng góp với chúng ta một phần kinh nghiệm của mình qua các bài tập luyện thanh, bắt đầu từ số 44, nhằm :
- Luyện thanh Légato (liền tiếng). Hơi đầy và đều. Phát triển hết tầm cữ tiếng của các giọng.
- Lấy hơi đúng cách, đầy và sâu. Phát âm tròn tiếng, rõ ràng, vang đều. Mở đúng khẩu hình.