November 27: CN Thứ 1 Mùa Vọng (Bắt Đầu Năm A)

Vài điều nên biết về Mùa Vọng:

Mùa Vọng bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới.

Có 4 Chúa Nhật Mùa Vọng, thường nằm trong cuối tháng 11 và tháng 12 (tháng Chạp) Dương Lịch

Trong Mùa Vọng không được dạo đàn (độc tấu, hòa tấu) nếu không có tiếng hát đi kèm.

Trong Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia.

Trong Mùa Vọng không cử hành lễ Hôn Phối và An Táng trong các Chúa Nhật.

Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc: Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính

Chủ Đề: Hãy tỉnh thức.

Nguyện Mùa Vọng (Hoàng Vũ)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/nguyenmuavong. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nguyenmuavongBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nguyenmuavongBe2.mp3

Đáp Ca: Tv 121 (Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”) (hvh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv121hvh. pdf

Alleluia Mùa Vọng (Micheal Joncas)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/alleluiamuavong3. pdf

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuavongAlto.mp3

Audio Midi Bè Nam:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuavongbenam.mp3

Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/ledangtrongdoi. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/ledangtrongdoiBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/ledangtrongdoiBe2.mp3

Hướng Về Chúa (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/huongvechua. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/huongvechuabe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/huongvechuabe2.mp3

Trời Cao (Duy Tân)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/troicao. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/troicaoBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/troicaoBe2.mp3

Audio:

http://thanhcacongdong.com/gakhanhhoa/ThanhCa/NhacMP3/VanT/TroiCao-AnhNguyen.mp3

http://img11.imageshack.us/img11/1540/advent1x.jpg