November 20: CN Chúa Kitô Vua

http://i729.photobucket.com/albums/ww295/unkldamo/jesus_king.jpg

Chủ Đề: Chúa KiTô là Vua.

Hoan Hô Vua Giê Su

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/hoanhovuagiesuBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/hoanhovuagiesuBe2.mp3

Đáp ca: (TV. 121) Ôi, tôi sung sướng biết bao khi nghe nói: chúng ta sẽ về nhà Chúa. (hvh)

Hiến Lễ Tình Yêu (Thế Thông-Miên Ly)

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/hienletinhyeuBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/hienletinhyeuBe2.mp3

Giê Su Vua (Huyền Linh)

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/giesuvuaBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/giesuvuaBe2.mp3

Khúc Hát Tạ Ơn (Thy Yên)

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/khuchattaonBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/khuchattaonBe2.mp3

http://img138.imageshack.us/img138/8471/jesuskingt.jpg

http://img607.imageshack.us/img607/1272/17586kitovua.jpg