October 16: CN Thứ 29 Quanh Năm

http://img844.imageshack.us/img844/4568/jesusingethsemane.jpg

Chủ Đề: Phải kiên trì cầu nguyện.

Ca Nhập Lễ 2 (Nguyễn Văn Trinh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/canhaple2. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/canhaple2Be1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/canhaple2Be2.mp3

Đáp ca: (TV. 120) Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất. (Xuân Minh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv120xuanminh. pdf

Lời Dâng (Văn Chi)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/loidang. pdf

Audio Midi Bè Sop:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loidangSop.mp3

Audio Midi Bè Also:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loidangAlto.mp3

Audio Midi Bè Teno:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loidangTeno.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loidangBass.mp3

Phó Thác (Kiều Linh) (*)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/phothac2be. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/phothac2beBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/phothac2beBe2.mp3

Audio 01:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Albums/XinNgaiHayChonCon2/PhoThac_kl(GiaAn).mp3

Audio 02:

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/MP3-128/CamTaNgoiKhenVaTriAn/06.PhoThac_kl_CaDoanSaintPaul.mp3

Audio 03:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/Album/BaiHatCaDoanThienThanTheHien/PhoThac_KieuLinh-QuangLac(CaDoanThienThan).wma

Video:
mms://media.tuoitre.com.vn/media/music/phothac.wmv

Lời Mẹ Nhắn Nhủ ( Huyền Linh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/loimenhannhu. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loimenhannhuBe1.mp3

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/loimenhannhuBe1.mp3

Tập Hát Live:

http://cadoan.net/files/0610/Loi_Me_Nhan_Nhu_-Huyen_Linh_(be_1_va_2).mp3

Audio:

http://www.truyendao.net/thanhca/Den%20Ta%20Trai%20Tim%20Me%20-%20CD/Nam%20xua%20tren%20cay%20soi.wma