September 19: CN Thứ 25 Quanh Năm

Chủ Đề: Sống khiêm hạ.

Trăm Triệu Lời Ca (Nguyễn Văn Hòa)
http://www.dinh.dk/pdf/tramtrieuloica. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tramtrieuloicaBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/tramtrieuloicaBe2.mp3

Đáp ca: (TV. 53) Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi. (Liên Bình Định)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv53lienbinhdinh. pdf

Con Chỉ Là Tạo Vật ( Phanxicô)
http://www.dinh.dk/pdf/conchilataovat. pdf

Audio Midi:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/conchilataovat.mp3

Nếu Một Lần (Nguyễn Duy)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/neu1lan12. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/neu1lanBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/neu1lanBe2.mp3

Avê Maria Con Chào Mẹ (Huyền Linh)
http://www.dinh.dk/pdf/AveMaria. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/avemariahuyenlinhBe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/avemariahuyenlinhBe2.mp3