Ca Đoàn Nghĩ ngơi, ca đoàn “các bà mẹ” phụ trách thánh lễ.