December 20: CN Thứ 4 Mùa Vọng

Chủ Đề: Xin Vâng

Trời Cao (Duy Tân)
http://www.catruong.com/baihat/vong/Troicao_dt. pdf

Audio:

http://thanhcacongdong.com/gakhanhhoa/ThanhCa/NhacMP3/VanT/TroiCao-AnhNguyen.mp3

Đáp Ca: Tv 88 Lậy Chúa, tôi sẽ ca ngợi tình thương Chúa đến muôn đời (Xuân Minh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv88xuanminh. pdf

Alleluia Mùa Vọng (Micheal Joncas)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/alleluiamuavong3. pdf

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuavongAlto.mp3

Audio Midi Bè Nam:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuavongbenam.mp3

Kinh Dâng Lễ (Văn Chi)
http://thanhnhaconline.com/pdf/kinhdangle. pdf

Chờ Ngày Quang Lâm (Thành Tâm)
http://thanhnhaconline.com/pdf/chongayquanglam. pdf

Xin Vâng ( Mi Trầm)
http://www.mautam.org/weekly_songs/XinVang_mt. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/TuaDe/VanX/XinVang_mt(KhanhLy).wma