December 13: CN Thứ 3 Mùa Vọng

Chủ Đề: Hãy vui mừng trong Chúa.

Các em thiếu nhi sẽ hát, ca đoàn nghĩ ngơi tập hát chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh.