THÁNG MƯỜI HAI, 2008: (Năm B)

December 06: CN Thứ 2 Mùa Vọng

Chủ Đề: Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng.

Trông Chờ Chúa Đến (Lan Anh)
http://thanhnhaconline.com/pdf/trongchochuaden. pdf

Đáp Ca: Tv 84 (Lậy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi) (Peter Trần)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv84petertranRead. pdf

Alleluia Mùa Vọng (Micheal Joncas)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/alleluiamuavong3. pdf

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuavongAlto.mp3

Audio Midi Bè Nam:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuavongbenam.mp3

Lễ Vật Hòa Bình
http://www.thanhnhaconline.com/pdf/levathoabinh. pdf

Hãy Quay Về (Peter Trần)
http://www.dinh.dk/pdf/hayquayve-pt. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/hayquayvebe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/hayquayvebe2.mp3

Trông Đợi (Didier Rimaud & J.Bình)
http://www.catruong.com/baihat/vong/TroiDoi_Rimaud_jb. pdf