November 29: CN Thứ 1 Mùa Vọng – Bắt Đầu năm B

Vài điều nên biết:

Mùa Vọng bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới.
Có 4 Chúa Nhật Mùa Vọng, thường nằm trong cuối tháng 11 và tháng 12 (tháng Chạp) Dương Lịch
Trong Mùa Vọng không được dạo đàn (độc tấu, hòa tấu) nếu không có tiếng hát đi kèm.
Trong Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh.
Trong Mùa Vọng không cử hành lễ Hôn Phối và An Táng trong các Chúa Nhật.
Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc (xem phần Các Lễ về Đức Mẹ): Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính

Chủ Đề: Hãy tỉnh thức

Nguyện Mùa Vọng (Hoàng Vũ)
http://www.catruong.com/baihat/vong/NguyenMuaVong_hv. pdf

Audio:

http://thanhcacongdong.com/gakhanhhoa/ThanhCa/NhacMP3/VanN/NguyenMuaVong-NgocDung-ThuTrang.mp3

Đáp Ca: (Tv 79) :Lậy Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, xin cho chúng tôi được phục hồi, xin tỏ Thiên Nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng tôi được ơn cứu thoát. (Vũ Đình Ân)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv79vudinhan. pdf

Alleluia Mùa Vọng (Micheal Joncas)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/alleluiamuavong3. pdf

Audio Midi Bè Alto:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuavongAlto.mp3

Audio Midi Bè Nam:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/alleluiamuavongbenam.mp3

Hồng Ân Chúa Bao La (Lm Thiện Cẩm)
http://thanhnhaconline.com/pdf/honganchuabaola. pdf

Hướng Về Chúa (Kim Long)
http://www.catruong.com/baihat/vong/HuongVeChua2be_kl. pdf

Audio Midi Bè 1:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/huongvechuabe1.mp3

Audio Midi Bè 2:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/huongvechuabe2.mp3

Trời Cao (Duy Tân)
http://www.catruong.com/baihat/vong/Troicao_dt. pdf

Audio:

http://thanhcacongdong.com/gakhanhhoa/ThanhCa/NhacMP3/VanT/TroiCao-AnhNguyen.mp3