November 08: CN Thứ 32 Quanh Năm- Cung Hiến Đền Thờ Laterano

Chủ Đề: Cung Hiến Đền Thờ Laterano.

Đi Về Nhà Chúa (Trầm Hương)
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/divenhachua_th. pdf

Đáp ca: (TV. 45) Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân hoan cung thánh Đấng Tối Cao. (hvh)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv45hvh. pdf

Như Con Dã Tràng
http://thanhnhaconline.com/pdf/nhucondatrang. pdf

Audio:

http://www.honganchoir.com/songs/recording/NhuConDaTrang.mp3

Liên Khúc Bên Trong Cung Thánh-Bỏ Ngài Con Theo Ai (Đỗ Vy Hạ-Phaolo Kim)

http://www.mautam.org/weekly_songs/BentrongCungthanh. pdf

http://www.dinh.dk/pdf/boNgaiconbiettheoai. pdf

Audio:

http://yeuthuongphucvu.com/gakhanhhoa/ThanhCa/Album/HongAnThienChua_-_NguyenHongAn/64K/07.LkBenTrongCungThanh_-_BoNgaiConBietTheoAi_-_NguyenHongAn.mp3

Từ Vực Sâu (Kim Long)
http://www.catruong.com/baihat/linhhon/TuVucSau2. pdf

Audio:

http://www.honganchoir.com/songs/recording/TuVucSau.mp3