Chủ Đề: Hãy biết đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa

Nữ Vương Hòa Bình (Hải Linh) (có rướt kiệu[)
http://www.dinh.dk/pdf/nuvuonghoabinh. pdf

Audio:

http://yeuthuongphucvu.com/updata/data/music/AlbumCD/MeLaVangVietNam/02.NuVuongHoaBinh.mp3

Audio Midi Bè Bass:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nuvuonghoabinhBass.mp3

Audio Midi Bè Teno

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/nuvuonghoabinhTeno.mp3

Đáp ca TV 22: Tôi sẽ ở trong nhà Chúa trong thời gian lâu dài. (Mi Giáng)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv22migiang. pdf

Lời Kinh Chiều
http://www.mautam.org/ftp/pdf/loikinhchieu. pdf

Chứng Nhân Tình Yêu (Lm Nguyễn Duy)
http://www.dinh.dk/pdf/chungnhantinhyeu. pdf

Audio 01:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/TuaDe/VanC/ChungNhanTinhYeu_nd(ThuHang).wma

Audio 02:

http://yeuthuongphucvu.com/gakhanhhoa/ThanhCa/Album/TrungDong/ThienDuongCa1-GoiLoiYeuThuong/64K/10.ChungNhanTinhYeu-TrungDong.mp3

Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Huyền Linh)
http://www.kitovua.net/pdfsong/loimenhannhu_huyenlinh. pdf

Audio:

http://www.truyendao.net/thanhca/Den%20Ta%20Trai%20Tim%20Me%20-%20CD/Nam%20xua%20tren%20cay%20soi.wma