Tấu Khúc Belem 6

12/18/2009 – Tấu Khúc Belem 6 @ Saint Patrick Church

[nggallery id=77]