Tấu Khúc Belem 5

12/21/2007 – Tấu Khúc Belem 5 @ Saint Patrick Church

[nggallery id=65]