Tấu Khúc Belem 4

12/22/2006 – Tấu Khúc Belem 4 @ Saint Patrick Church

[nggallery id=57]