Tấu Khúc Belem 3

12/19/2005 – Tấu Khúc Belem 3 @ Saint Patrick Church

[nggallery id=45]