1999 gallery

hồi đó – Camping

 

hồi đó – Thanksgiving